Форма подання тез

Форма подання тез на III науково–практичну конференцію з міжнародною участю “Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії”

Контактна інформація (для контактування з технічних питань)

Всi поля обов'язковi до заповнювання!

Публікація матеріалів та виступЛише публікація матеріалів

Основний текст тезу (УДК, Назва тез, ПІП авторів, Назва організації та підрозділу, Основний текст)

Квитанція про оплату