Форма подання тез

Форма подання тез на III науково–практичну конференцію з міжнародною участю “Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії”

Контактна інформація (для контактування з технічних питань)

Всi поля обов'язковi до заповнювання!

Публікація матеріалів та виступЛише публікація матеріалів

Основний текст тезу (УДК, Назва тез, ПІП авторів, Назва організації та підрозділу, Основний текст)

Квитанція про оплату

Comments are closed