Форма подання статей

Форма подання статей на III науково–практичну конференцію з міжнародною участю “Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії”

Контактна інформація (для контактування з технічних питань)

Всi поля обов'язковi до заповнювання!

Публікація матеріалів та виступЛише публікація матеріалів

Основний текст статті
УДК, Назва статті, ПІП авторів, Назва організації та підрозділу, Короткі структуровані резюме трьома мовами із ключовими словами, Вступ, Мета роботи, Матеріали та методи, Результати та обговорення, Висновки та перспективи подальших досліджень, Список посилань

Відомості про всіх авторів трьома мовами (ПІП повністю, звання, посада, номер ідентифікатора ORCID, контактний телефон, контактний e–mail)

Квитанція про оплату