ШТАТ КАФЕДРИ


%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beПетрушенко Вікторія Вікторівна

д. мед. наук, професор, завідувачка кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії ВНМУ імені М. І. Пирогова, народна артистка України.

Петрушенко Вікторія Вікторівна закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (м. Київ) та Національну музичну академію імені П. І. Чайковського. Лауреат премії імені М.І. Пирогова, кавалер ордену імені М.І. Пирогова.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Холелітіаз після оперативних втручань на шлунку та дванадцятипалій кишці (фактори ризику, особливості патогенезу, профілактика)»,  в 2008 р.: докторську дисертацію на тему: «Інтенсивна терапія та хірургічна корекція асептичного та інфікованого панкреонекрозу (клініко-експериментальне дослідження)».

З 2009 по 2016 рік — проректор з наукової роботи ВНМУ ім. М. Пирогова, професор кафедри хірургії № 1, завідувачка курсу ендоскопічної та лазерної хірургії.

Голова апробаційної ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності дитячої хірургії, акушерства та гінекології,  хірургії – спецради Д05.600.01.

З 2016 року – завідувачка кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії ВНМУ імені М.І Пирогова.

Вікторія Вікторівна – талановитий науковець, відданий своїй справі лікар та педагог. Під її керівництвом захищено докторські та кандидатські дисертації, надруковано близько двохсот наукових публікацій в науково-практичних вітчизняних та міжнародних періодичних  виданнях, створено чимало методичних рекомендацій, підручників, монографій, патентів на винаходи та корисні моделі.

За її ініціативою та безпосередньою участю проводяться численні наукові дослідження, започатковуються новітні методи лікування розповсюджених хірургічних захворювань сьогодення.

Петрушенко Вікторія Вікторівна – ініціатор впровадження у вітчизняну медицину інноваційних методів діагностики та лікування важкої хірургічної патології, а це можливо тільки за допомогою інтенсивного розвитку саме наукової складової у галузі охорони здоров’я України, підготовки висококваліфікованих спеціалістів та залучення необхідних матеріально-технічних ресурсів.


%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%b0Радьога
Ярослав Володимирович

доцент, завідуючий учбовою частиною кафедри, кандидат медичних наук

У 2010 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, за спеціальністю «Лікувальна справа».

За час навчання був стипендіатом Вінницького міського голови (2007/2008) та Верховної Ради України (2008/2010).

З серпня 2010 р. по липень 2013 р. – лікар-інтерн на базі ВОКЛ ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Хірургія».

З січня 2011 р. по липень 2013 р. – асистент кафедри патологічної фізіології ВНМУ ім. М. І. Пирогова за зовнішнім сумісництвом.

З вересня по грудень 2013 р. – спеціалізація за фахом «Ендоскопії» на базі Національної Медичної Академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

З серпня 2013 р. по серпень 2014 р. – старший лаборант курсу ендоскопічної та лазерної хірургії кафедри Хірургії №1.

З вересня 2014 р. по квітень 2016 р. – асистент курсу ендоскопічної та лазерної хірургії кафедри Хірургії №1.

З 29 квітня 2016 р. – асистент кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії.

З 2013 р. по теперішній час – лікар-ендоскопіст ендоскопічного відділення та Центру лапароскопічної та малоінвазивної хірургії ВОКЛ ім. М.І. Пирогова за сумісництвом.

Кандидатська дисертація: «Поєднання клітинних технологій та малоінвазивної хірургії у лікуванні хронічної виразки шлунку» – 11.02.2016 р.

З 2013 року активно займається лікувальною роботою: проводить ендоскопічні діагностичні дослідження та здійснює оперативні малоінвазивні втручання (а саме балонні дилятації, поліпектомії, ендоскопічні ін’єкційні терапії, зупинки кровотеч за допомогою аргоноплазменного коагулятора, кліпування та лігування судин, ендоскопічні ретроградні холангіопанкреатографії, стентування біліарних шляхів).

З липня 2016 р. проводить консультативну та лікувальну робота по Центру медицини катастроф в районах області і міста.

Має досвід громадської діяльності: з 2014 року працює заступником голови Вінницької обласної асоціації ендоскопістів.

Брав участь у міжнародних програмах: «Open World» (Вашингтон/США); «Європа очима молоді» (Варшава/Польща); «Via Medical» (Кишинів/Молдова).

Є автором 7-ми патентів на винахід та  більше 20 наукових публікацій в вітчизняних та закордонних фахових журналах.

Нагороджений дипломом Управління у справах сім`ї та молоді Вінницької обласної державної адміністрації За внесок у розвиток студентського самоврядування вищих навчальних закладів та з нагоди Дня молоді (2010), дипломом Міністерства охорони здоров’я України ВНМУ ім. М.І.Пирогова За активну участь в організації конференції «Перший крок в науку-2011».
Хребтій
Ярослав Віталійович
Обласний фахівець з судинної хірургії, заступник директора Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова з хірургічної допомоги, доцент, кандидат медичних наук, член Європейської асоціації судинних хірургів, член Міжнародного союзу ангіологів, член президії Асоціації ангіологів та судинних хірургів України.
Народився 3 червня 1980 р. Закінчив з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова, аспірантуру Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У 2009 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика та комбіновані хірургічні методи в лікуванні тромбозів глибоких вен системи нижньої порожнистої вени ».
З 2017 року Я.В. Хребтій очолює хірургічну службу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. Під керівництвом Ярослава Віталійовича в клінічну практику впроваджені найсучасніші методи хірургічного лікування різноманітної патології, в тому числі і патології магістральних судин. За ініціативи Ярослава Віталійовича активно розвивається такий напрямок, як ендоваскулярна хірургія, мініінвазивні оперативні втручання на артеріях та венах. Завдяки цьому заклад вийшов на лідируючі позиції в Україні з кількості ендоваскулярних втручань на периферичних судинах.
Він є активним учасником міжнародних майстер-класів, конгресів та симпозіумів. Ярослав Віталійович неодноразово стажувався в провідних клініках Європи та світу. Неодноразово виступав з власними доповідями на міжнародних форумах у Греції, Німеччині, Франції.
Завдяки активній роботі Ярослава Віталійовича про судинну хірургію Вінниччини знають не тільки в Україні, а й за її межами, а роботи з лікування венозного тромбоемболізму стали дійсно візитною карточкою центру, завдяки чому кафедра серцево-судинної хірургії та центр серцево-судинної хірургії стали лідерами в Україні з питань лікування венозного тромбоемболізму.
Хребтій Я.В. є автором понад 40 наукових праць, 2 патентів, 2 методичних рекомендацій. Має вищу категорію з судинної хірургії, є прекрасним оператором, досвідченим хірургом.


%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e%d0%baГуменюк
Костянтин Віталійович,

полковник медичної служби, військовий хірург, кандидат медичних наук, начальник клініки ендоскопічної хірургії та ендоскопічної діагностики Військово медичного клінічного центру Центрального регіону м. Вінниця. Асистент кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Народився 29.09.1973 р.н., в м. Вінниця. Після закінчення 8 класів Вінницької середньої загально освітньої школи №7 в 1988 році поступив у Вінницьке базове медичне училище ім. Д.К. Заболотного, яке закінчив з відзнакою у 1992  році. Працював фельдшером на станції швидкої медичної допомоги. Поступив у Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 1992 році на лікувальну справу, закінчив навчання у 1998 році. Поступив до Української військово медичної академії у 1998 році та закінчив її у 2001 році. З 2001 року проходить службу у Військово медичному клінічному центрі Центрального регіону з посади ординатора відділення невідкладної хірургії до начальника клініки ендоскопічної хірургії по теперішній час. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію.

Автор понад 20 публікацій в журналах з хірургії, має 2 патенти на винахід, та 15 раціоналізаторських пропозицій. Вперше в місці Вінниці та Вінницькій області виконав лапароскопічні операції з приводу перфоративної виразки шлунку –  2011 р,

грижi стравохідного отвору діафрагми – 2012 р, лапароскопічної холедохолітотомії –  2012  р,

лапароскопічної уретеролітотомії – 2014р,

лапароскопічної нефректомії – 2014р,

лапароскопічної однопортової холецистектомії

(SILS) – 2014 р.

Учасник науково практичних конференцій та з’їздів в Україні. Учасник військово медичних навчань за кордоном – Литва (2008) курс бойової медичної підготовки, Medceur Хорватія (2008), Монтенегро (2010), Німеччина (2012).  Приймав тричі участь в АТО в складі 95 аеромобільної бригади в Донецькій та Луганській області на посадах начальника передової лікарсько-сестринської бригади та провідного хірурга 59 військового мобільного госпіталю. Загальний стаж хірургічної роботи – 16 років, викладацької – 4роки 11 місяців.

 

Лонський Костянтин Леонідович

асистент

1996-2004 роках поступив до Вінницького державного медичного університету ім.Пирогова.

2006 рік закінчив інтернатуру за спеціальністю “хірургія”

2006-2007 роках працював у м.Люблін (Польща) на посаді хірурга.

2007-2008 роки працював на посаді судинного хірурга Вінницького     обласного клінічного госпіталя для інвалідів війни.

2008 року працював судинним хірургом у відділенні хірургії судин

2009-2012 роках пройшов первинну спеціалізіцію зі спеціальності “судинна хірургія” та отримав спеціальність “хірургія серця та магістральних судин”

2013-2015 роки проходив клінічну ординатуру зі спеціальності “хірургія серця та магістральних судин” при Національному інституті хірургії серця ім. М. Амосова

2016 року здобув наукову ступінь кандидата медичних наук

Регулярно відвідує наукові фахові конференції на Україні та за кордоном, приймає участь у майстер-класах та практичних семінарах.

Автор 2-х патентів на винахід та 12 наукових статей.

Кедик Олексій Олександрович

Асистент за сумісництвом кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії ВНМУ імені М. І. Пирогова

В 2009 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова факультет «Педіатрія».

2009-2012 роки інтернатура за спеціальністю дитяча хірургія.

2009-2012 роки магістратура на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

2012-2015 роки лікар хірург-дитячий на базі Чернівецька ЦРЛ (лікарня планової медичної допомоги з 2014 року).

Липень 2015 –листопад 2015 року курси зміни спеціалізації, отримано сертифікат лікаря хірурга.

З 2016 по теперішній час працюю лікарем хірургом лапароскопічного відділення ВОКЛ ім. М.І Пирогова.

Скупий Олег Михайлович

асистент

Обласний фахівець з судинної хірургіїі, завідувач відділенням хірургії судин, кандидат медичних наук, член Європейської асоціації судинних хірургів.

Народився 28 червня 1959 р. Закінчив з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова, ординатуру Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії.

Навчався О.Скупий у видатного вченого-хірурга, засновника хірургії судин в Україні, заслуженого діяча науки та техніки України, доктора медичних наук, професора І.І.Сухарєва.

Після закінчення аспірантури він успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хірургічне лікування посттромбофлебітичного синдрому верхніх кінцівок».

З 1990 року О.М.Скупий очолює відділення хірургії судин Вінницької обласної лікарні ім. М.Пирогова. Під його керівництвом відбувся суттєвий прогрес в подальшому розвитку судинної хірургії. Тисячі людей вдячні професійній майстерності талановитого хірурга, його вмілим рукам, чутливому серцю, вмінню налаштувати хворого на перемогу над хворобою.

Він є авторитетним наставником молодих лікарів-хірургів як у професійній так і в науковій діяльності. Визнана в Україні та за її межами наукова діяльність О.М.Скупого присвячена новітнім технологіям в лікуванні гострих тромбозів глибоких вен та профілактиці тромбоемболічних ускладнень. Він є автором 61 наукових робіт, 2 патентів, 5 методичних рекомендацій та співавтором двох монографій.

Дорожинський Юрий Артурович

Асистент кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Лікар- ендоскопіст вищої категорії  ВОКЛ ім. М.І. Пирогова.

Головний ендоскопіст ДОЗ Вінницької ОДА.

Голова асоціації лікарів- ендоскопістів  Вінницької області.

У 1992 році закінчив ВМУ ім.М.І.Пирогова за спеціальністю лікувальна справа.

1992-1994 лікар інтерн на базі ВОКЛ ім. М.і.Пирогова.

З серпня 1994 р. лікар ендоскопіст відділення ендоскопії ВОКЛ ім..М.І.Пирогова.

1994 спеціалізація за фахом ендоскопія в академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика  м. Київ.

З 1999 р. за сумісництвом лікар -ендоскопіст Центру лапароскопічної хірургії  ВОКЛ ім. М.І. Пирогова.

В 1999 році проходив спеціалізацію в інституті експериментальної хірургії ім. А.А.Шалімова за спеціальністю рентген ендоскопічна хірургія.

З 2009 р. асистент кафедри хірургії №1 курс ендоскопічної та лазерної хірургії.

З 2012 р. головний ендоскопіст ДОЗ Вінницької ОДА.

З 2013 р. голова асоціації лікарів ендоскопістів Вінницької області.

З 2016 р. асистент кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії.

Гребенюк Дмитро Ігорович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

У 2007 році закінчив Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, за спеціальністю “Лікувальна справа”.

З 2007 по 2010 роки проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю “Хірургія” на базі Вінницької центральної районної клінічної лікарні. Паралельно із навчанням в інтернатурі проходив навчання в магістратурі на базі кафедри хірургії медичного факультету №2.

У 2010 році захистив магістерську роботу на тему “Обґрунтування симптоматичної терапії у хворих на рак підшлункової залози” та отримав диплом магістра із відзнакою.

3 2010 по 2013 рік навчався в аспірантурі на кафедрі хірургії №1. Паралельно працював лікарем–хірургом ургентної медичної допомоги у Вороновицькій районній лікарні.

У 2012 році на базі Української військово–медичної академії пройшов первинну спеціалізацію за спеціальністю “Ендоскопія”.

З 2014 по 2016 рік працював асистентом на курсі ендоскопічної та лазерної хірургії кафедри хірургії №1.

У 2014 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Ендоскопічний гемостаз при гастродуоденальних кровотечах виразкового ґенезу”.

З 2016 року працює на посаді асистента кафедри ендоскопічної та серцево–судинної хірургії.

Учасник науково–практичних конференцій та з’їздів в Україні та закордоном.

Є автором та співавтором 56 патентів, понад 200 наукових публікацій в Україні та закордоном, 16 галузевих нововведень.

Стойка Вадим Іванович

Кандидат медичних наук, асистент кафедри

Персональні   дані: народився 1 серпня 1987 року с. Кричево, Тячівського району Закарпатської області. З 1994 по 2004 роки навчався у Кричівській ЗОШ.

У 2010 році закінчив Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.

З 2011 до 2013 року навчався в інтернатурі у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М.І. Пирогова  відділення абдомінальної хірургії, кафедра хірургії № 1

У 2013 році отримав ступінь магістра медичних наук з відзнакою.

З грудня 2013 по 2016 року  навчався в аспірантурі на кафедрі ендоскопічної та серцево-судинної хірургії.

Професійні сертифікати:

Захистив дисертацію в 2017 на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Електрохірургічне лікування кіст печінки» (клініко-експериментальне дослідження.

В черні 2015 року пройшов тематичні(базові) курси вдосконалення по лапараскопічній хірургії в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського ННІ післядипломної освіти.

В грудні 2015 року пройшов курси вдосконалення по лапараскопічній колопроктології в Інституті Хірургії і Трансплантології імені О.О. Шалімова (м. Київ).

З 16 лютого по 8 березня 2015 року пройшов стажування по лапараскопічній хірургії в Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer (м. Шпаєр, Германія)

З 25 січня по 5 лютого 2016 року – стажування по лапараскопічній хірургії в Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer (м. Шпаєр, Германія)

В листопаді 2016 року пройшов курси вдосконалення по лапараскопічній герніології в Інституті Хірургії і Трансплантології імені О.О. Шалімова (м. Київ).

В 2017 році пройшов спеціалізацію з ендоскопії.

Досвід роботи: З серпня по грудень 2013 року працював хірургом в районній лікарні в Жмеринці.

З грудня 2016 року по сьогоднішній день є асистентом кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії.

 

Мітюк О.І.   к.м.н, доцент

Стукан С.С.    к.м.н, доцент

Білощицький В.Ф.      асистент

Богачук М.Г.    асистент

Гладких В.Ю.   асистент

Дорожинський Ю.А.     асистент

Зацерковна О.М.       асистент  ст. лаборант

Килимчук В.П. асистент

Коваль В.М.     асистент

Костючик Я.Є.  ст. лаборант

Левадний О.В. асистент,

Леванчук. А.С. асистент

Ляховченко Н.А.    асистент

Малик Л.М.      асистент

Мельничук М.О.          асистент

Мітюк М.О.      асистент

Ошовський А.І. асистент

Панасюк В.Б.   лаборант

Распутін В.В.  асистент

Сергієнко Н.В. лаборант

Собко В.С.      асистент

Татарін А.Є.    асистент

Чешенчук С.А. асистент

Юрець С.С.    асистент