ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з дисципліни «Ендоваскулярна хірургія»

для лікарів-інтернів 2 року навчання

На 2020-2021 навч. рік

Тема
1 Сучасні аспекти транскатетерної хірургії.
2 Інтервенційна кардіологія. Ендоваскулярна корекція ішемічної хвороби серця.
3 Корекція електрофізіологічних розладів серця.
4 Ендоваскулярна корекція патології магістральних судин.
5 Ендоваскулярні методи лікування патології периферійних судин.

Підсумковий контроль.

 

 

 

Завідувачка кафедри 

ендоскопічної та серцево-судинної хірургії

доктор мед. наук,  професор                                                                       В.В. Петрушенко

Залишити відповідь