ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з дисципліни «Серцево-судинна хірургія»

для лікарів-інтернів 3 року навчання

На 2020-2021 навч. рік

 

Тема
1 Сучасні методи діагностики та лікування в кардіохірургії.
2 Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця.
3 Оперативне лікування вроджених та набутих вад серця.
4 Хірургічна корекція порушень ритму серця.
5 Хірургічні, терапевтичні та імунологічні аспекти трансплантації серця.

Підсумковий контроль.

 

 

Завідувачка кафедри 

ендоскопічної та серцево-судинної хірургії

доктор мед. наук,  професор                                                                       В.В. Петрушенко

 

Залишити відповідь