Тематичний план: самостійна робота «Судинна хірургія» 6-к

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для самостійної роботи  з дисципліни «Серцево-судинна хірургія»

Для студентів 6 курсу медичного факультету №1 (спеціальності «Лікувальна справа»)

На 2019-2020 навч. рік

Завантажити темплан

Тема Кількість

годин

1 Ендоскопічне аортокоронарне шунтування. 14
2 Діференціальна діагностика та лікування гострого тромбозу мезентеріальних судин. 14
3 Клітинна терапія в лікуванні хронічних облітеруючих захворювань артерій 14

 

Зав. кафедрою

ендоскопічної та серцево-судинної хірургії                                       проф. Петрушенко В.В.

Bookmark the permalink.

Залишити відповідь