ТУ Питання до заліку

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

ТУ Питання до заліку (завантажити)

1. Діагностичне значення ендоскопії.

2. Ангіодисплазії як причини кишкових кровотеч

3. Екстрені та превентивні операції при шлунково-кишкових кровотечах, їх методики та показання.

4. Ендоскопічна характеристика виразкового субстрату.

5. Ендоскопічні втручання при виразковій хворобі.

6. Ендоскопічні методи діагностики портальної гіпертензії

7. Ендоскопічні методи: значення в діагностиці тонко- і товстокишкових кровотеч.

8. Клініка i діагностика цирозу печінки i портальної гіпертензії

9. Клініко-лабораторні показники як критерій важкості крововтрати.

10. Клінічна картина тонко- та товстокишкових кровотеч.

11. Клінічна симптоматика цирозу печінки i портальної гіпертензії

12. Консервативне лікування тонко- і товстокишкових кровотеч.

13. Консервативні методи лікування виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки

14. Кровопостачання та іннервація шлунка.

15. Малоінвазивнi (рентгеноендоваскулярнi та ендоскопічні) методи корекції портальної гіпертензії

16. Медикаментне зниження портальної гіпертензії .

17. Методи ендоскопічного гемостазу.

18. Методи резекції шлунка.

1 Неспецифічний виразковий коліт.

2 Неспроможність швів анастомозів та кукси дванадцятипалої кишки. Причини, методи лікування.

21. Особливості кровообігу при портальній гіпертензії.

22. Особливості противиразкової терапії на різних етапах лікування виразкових кровотеч.

23. Особливості хірургічного лікування тонко- і товстокишкових кровотеч.

24. Післяопераційне ведення хворих з зашитою проривною виразкою.

25. Портокавальнi анастомози

26. Постваготомні синдроми.

27. Резекційні методи (резекція за Гофмейстером-Фінстерером та ін.).

28. Резекція шлунка за Більрот-І та Більрот-ІІ, їх модифікації.

29. Рентгеноендоваскулярні методи діагностики портальної гіпертензії

30. Синдром Делафуа.

31. Синдром Меллорі-Вайса.

32. Система Forrest.

33. Фактори агресії та захисту при патогенезі виразкової хвороби.

34. Кровотечі при хворобі Крона.

35. Частота та причини рецидиву виразки після хірургічного лікування виразкової хвороби.

Дивертикуліт і дивертикульоз.

37. Колоректальний рак.

 

 

Bookmark the permalink.

Залишити відповідь