Питання до заліку 6 курс “Серцево-судинна хірургія”

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

до диференційованого заліку з дисципліни «Cерцево-судинна хірургія» для студентів 6 курсу медичного факультету №1

(спеціальності «Лікувальна справа»)

На 2020-2021 навч. рік

 

Питання
1.        Сучасні методи стентування судин
2.        Алотрансплантанти в судинній хірургії
3.        Діабетична стопа
4.        Лазерна хірургія в ангіології
5.        Диференційна діагностика та лікування захворювань середостіння.
6.        Антикоагулянтна та тромболітична терапія при гострому тромбозі.
7.        Профілактична антикоагулянтна терапія.
8.        Патологія аорти та магістральних судин. Аневризми, травми. Діагностика та лікування.
9.        Рентгенендоваскулярні методи в лікуванні ішемічної хвороби серця.
10.    Гострий інфаркт міокарду:  методи реваскуляризації міокарда.
11.    Коронарографія. Показання. Діагностичні можливості.
12.    Аортокоронарне шунтування. Принципи, показання, види шунтування.
13.    Хронічна ішемічна хвороба серця. Клініка, методи діагностики. Коронарографія і коронарна ангіопластика.
14.    Аортокоронарне шунтування. Показання до проведення.
15.    Паліативні операції. Аутовенозне аортокоронарне шунтування.
16.    Паліативні операції. Аутоартеріальне аортокоронарне шунтування.
17.    Паліативні операції. Маммарокоронарний анастомоз.
18.    Стадії мітрального стенозу.
19.    Клінічні прояви І-ІІ стадії мітрального стенозу.
20.    Ускладнення мітрального стенозу.
21.    Допоміжні методи обстеження при мітральному стенозі.
22.    Хірургічне лікування мітрального стенозу.
23.    Патогенез та ускладнення повної атріовентрикулярої блокади.
24.    Повна атріовентрикулярна блокада. Клініка. Діагностика.
25.    Синдром слабості синусового вузла. Показання до хірургічного лікування.
26.    Види і показання до тимчасової електрокардіостимуляції.
27.    Показання до постійної електрокардіостимуляції.
28.    Ішемічна хвороба серця. Клініка, діагностика, хірургічне лікування.
29.    Вади серця. Клініка, діагностика, хірургічне лікування.
30.    Причини емболії та гострого тромбозу магістральних артерій.
31.    Клінічна характеристика емболії та гострого тромбозу магістральних артерій.
32.    Абдомінальний ішемічний синдром (АІС). Клінічні варіанти перебігу. Діагностика. Диференціальна діагностика. Ускладнення.
33.    Абдомінальний ішемічний синдром (АІС). Методи консервативного лікування. Профілактика. Реабілітація.
34.    Абдомінальний ішемічний синдром (АІС). Методи Хірургічного лікування.
35.    Класифікація гострої ішемії нижніх кінцівок за В.С.Савельєвим.
36.    Диференціальна діагностика емболії та гострого тромбозу магістральних артерій.
37.    Хірургічна тактика та методи оперативного лікування емболії та гострого тромбозу магістральних артерій.
38.    Особливості ведення післяопераційного періоду після хірургічного втручання з приводу емболії та гострого тромбозу магістраль них артерій.
39.    Антикоагулянти, фібринолітичні тромболітичні препарати.
40.    Методи контролю за зсідаючою системою, їх характеристика.
41.    Етіологія, патогенез облітеруючого атеросклерозу та ендартеріїту нижніх кінцівок.
42.    Класифікація хронічної ішемії та рівня оклюзії магістральних артерій при облітеруючому атеросклерозі за О.О.Шалімовим.
43.    Сучасна теорія та фактори ризику розвитку атеросклерозу.
44.    Методи обстеження артеріальної системи.
45.    Ускладнення облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок та методи їх запобігання.
46.    Визначення, клінічна характеристика та методи хірургічного лікування синдрому Лериша.
47.    Показання та протипоказання до хірургічного лікування облітеруючого атеросклерозу магістральних артерій нижніх кінцівок.
48.    Показання та протипоказання до хірургічного лікування облітеруючого ендартеріїту нижніх кінцівок.
49.    Ранні післяопераційні ускладнення реконструктивних операцій на магістральних артеріях нижніх кінцівок при облітеруючому атеросклерозі та методи їх запобігання.
50.    Показання та протипоказання до консервативного лікування облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок.
51.    Реабілітація хворих, які перенесли реконструктивні операції на аорті та магістральних артеріях.
52.    Сучасні методи аортоартеріографії, ускладнення аортографії та методи їх запобігання.
53.    Методи зниження концентрації холестерину та ліпопротеїдів в плазмі крові (фармакологічні, інструментальні).
54.    Фактори, що забезпечують нормальну венозну гемодинаміку.
55.    Етіологія варикозного розширення вен.
56.    Патогенез порушення венозної гемодинаміки при варикозній хворобі.
57.    Клінічна характеристика варикозної хвороби нижніх кінцівок,
58.    Клінічна характеристика хронічної венозної недостатності І ст.
59.    Клінічна характеристика хронічної венозної недостатності II ст.
60.    Клінічна характеристика хронічної венозної недостатності Ш ст.
61.    Ускладнення варикозної хвороби.
62.    Функціональні проби для визначення стану клапанів поверхневих, комунікантних та глибоких вен нижніх кінцівок.
63.    Методи та показання до флебографії.
64.    Диференціальна діагностика варикозного вузла пахвинної ділянки і стегнової грижі.
65.    Диференціальна діагностика варикозної хвороби і природженої дисплазії вен.
66.    Консервативне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок.
67.    Лікування екземи та дерматиту, спричинених хронічною венозною недостатністю.
68.    Лікування трофічної виразки, спричиненої хронічною венозною недостатністю.
69.    Показання та протипоказання до хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок.
70.    Послідовність виконання операції сафенектомії.
71.    Причини рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок після сафенектомії.
72.    Лікування рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок після сафенектомії.
73.    Профілактика варикозної хвороби нижніх кінцівок.
74.    Етіологія тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок.
75.    Причини тромбофлебіту нерозширених підшкірних вен.
76.    Патогенез і клініка мігруючого тромбофлебіту підшкірних вен.
77.    Клінічні прояви гострого тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок.
78.    Диференціальна діагностика тромбофлебіту підшкірних і глибоких вен нижніх кінцівок.
79.    Диференціальна діагностика тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок і бешихи.
80.    Диференціальна діагностика тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок і лімфангіту.
81.    Лікування післяін’єкційного тромбофлебіту підшкірних вен верхніх кінцівок.
82.    Консервативне лікування тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок.
83.    Показання та протипоказання до оперативного лікування гострого тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок.
84.    Техніка операцій при гострому тромбофлебіті підшкірних вен нижніх кінцівок.
85.    Етіологічні та патогенетичні фактори тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок.
86.    Клінічні прояви тромбозу вен гомілок.
87.    Клінічні прояви ілеофеморального тромбозу.
88.    Клінічна характеристика білої флегмазії.
89.    Клінічна характеристика синьої флегмазії.
90.    Клініка тромбозу нижньої порожнистої вени.
91.    Гострий тромбоз печінкових вен – синдром Бадда-Хіарі.
92.    Етіологія, клінічна характеристика і лікування синдрому Педжета- Шретера.
93.    Диференціальна діагностика тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок і лімфостазу.
94.    Диференціальна діагностика білої флегмазії і емболії стегнової артерії.
95.    Консервативне лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок.
96.    Особливості хірургічного лікування ілеофеморального тромбозу.
97.    Шляхи запобігання ТЕЛА при хірургічному лікуванні ілеофеморального тромбозу.
98.    Профілактика тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок в ранньому післяопераційному періоді.
99.    Етіологія, патогенез післятромбофлебітичного синдрому.
100.            Особливості венозної гемодинаміки у хворих з ПТФС.
101.            Клінічна характеристика склеротичної форми післятромбофлебітичного синдрому.
102.            Клінічна характеристика варикозної форми післятромбофлебітичного синдрому.
103.            Клінічна характеристика набряково-больової форми післятромбофлебітичного синдрому.
104.            Клінічна характеристика виразкової форми післятромбофлебітичного синдрому.
105.            Патогенез виникнення трофічної виразки у хворих з ПТФС.
106.            Особливості клінічної симптоматики у хворих з ілеофеморальним ПТФС.
107.            Диференціальна діагностика ПТФС і лімфостазу.
108.            Диференціальна діагностика ПТФС і природженої ангіодисплазії.
109.            Консервативне лікування ПТФС.
110.            Особливості оперативного лікування ПТФС глибоких вен гомілки.
111.            Оперативне лікування хворих з ілеофеморальним ПТФС.
112.            Етіологія лімфостазу.
113.            Патогенез лімфостазу.
114.            Клінічна характеристика стадії лімфедеми.
115.            Клінічна характеристика стадії фібредеми.
116.            Диференціальна діагностика лімфедеми і набряків при захворюваннях серця.
117.            Диференціальна діагностика лімфедеми і набряків при захворюваннях нирок.
118.            Диференціальна діагностика лімфостазу нижніх кінцівок (післятромбофлебітичний синдром, варикозна хвороба, тромбоз вен нижніх кінцівок).
119.            Методи обстеження лімфатичної системи.
120.            Показання та методи виконання лімфографії.
121.            Показання та методи консервативного лікування лімфостазу.
122.            Види оперативних втручань, спрямованих на відновлення відтоку лімфи.
123.            Діагностична програма при поранені серця. Тріада симптомів поранення серця.
124.            Тріада Бека, яка характерна для тампонади серця.
125.            Чому слід об’єднувати в єдиний процес клініко-діагностичну та лікувально-хірургічну програму при пораненні серця?
126.            Хірургічна тактика при пораненні серця.
127.            Як швидко і де слід виконувати рентгендослідження. УЗД грудної порожнини, ЕКГ, клінічні та біологічні аналізи крові і сечі, визначення групи крові, резус-фактора, гематокріту, ЦВТ, ОЦК у потерпілого з пораненням серця?
128.            Диференціальна діагностика гострої кишкової непрохідності з тромбоемболією судин брижі, харчовою токсикоінфекцією.
129.            Хірургічна тактика при гострому порушенні мезентеріального кровообігу.
130.            Клінічні прояви та методи діагностики тромбоемболії гілок легеневої артерії.
131.            Лікування різних форм тромбоемболії легеневої артерії.
132.            Клініко-діагностична програма синдрому дуги аорти.
133.            Лікування синдрому дуги аорти.
134.            Клініко-діагностична програма синдрому Рейно.
135.            Лікуванні синдрому Рейно.
136.            Клінко-діагностична програма мультифокального атеросклерозу.
137.            Лікування атеросклерозу артерій головного мозку, вінцевих, ниркових, брижових артерій та артерій нижніх кінцівок.
138.            Клініка, діагностика аневризм черевної частини аорти.
139.            Лікування аневризм черевної частини аорти.
140.            Класифікація портальної  гіпертензії.
141.            Внутрішньопечінкова портальна гіпертензія. Симптоматика, клінічний перебіг, діагностична програма, диференціальна діагностика.
142.            Тактика і вибір методу лікування внутрішньопечінкової портальної гіпертензії.
143.            Підпечінкова портальна гіпертензія . Клініка, діагностика, вибір методу лікування.
144.            Надпечінкова портальна гіпертензія (хвороба Кіарі). Клініка, діагностика, лікування.
145.            Ендоскопічне аортокоронарне шунтування.
146.            Діференціальна діагностика та лікування гострого тромбозу мезентеріальних судин.
147.            Клітинна терапія в лікуванні хронічних облітеруючих захворювань артерій

 

Зав. кафедрою ендоскопічної

та серцево-судинної хірургії                                        проф. Петрушенко В.В.