Практичні навички 6 курс «Серцево-судинна хірургія»

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

 з дисципліни «Серцево-судинна хірургія»

Для студентів 6 курсу медичного факультету №1  (спеціальності «Лікувальна справа»)

На 2019-2020 навч. рік

Завантажити практичні навички

Практичні навички

 

1.        Вибрати з даних анамнезу найбільш характерні ознаки патології серця, магістральних та периферійних артерій та вен.
2.        Визначати покази до невідкладних та термінових операцій;
3.        Визначати покази до виконання мініінвазивних та “відкритих” оперативних втручань;
4.        Провести підготовку хворого до ургентного оперативного втручання.
5.        Провести підготовку хворого до планового оперативного втручання.
6.        Скласти   індивідуальну  програму  післяопераційного  ведення пацієнта;
7.        Провести профілактику тромбоемболічних, серцево–судинних та дихальних ускладнень);
8.        Надавати правильні рекомендації у післяопераційному періоді (харчовий режим, трудова діяльність);
9.        Трактувати рентгенологічну картину тампонади перикарду
10.    Провести диференційну діагностику абсцесу легені з туберкульозом, нагноєною кістою
11.    Провести клініко–рентгенологічну діагностику поранення серця
12.    Скласти лікувальний алгоритм при пораненні серця
13.    Надати невідкладну допомогу при тампонаді перикарду
14.    Оформляти медичну документацію (медичну карту стаціонарного хворого, виписку з медичної карти стаціонарного хворого, лист непрацездатності, посильний лист на МСЕК, санаторно–курортну картку, екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, повідомлення про хворого зі злоякісною пухлиною, рецепт на лікарські препарати)
15.    Збирання анамнезу у хворого із хірургічною патологією серцево–судинної системи
16.     Провести фізикальне обстеження у хворого із хірургічною патологією серцево–судинної системи і трактувати його результати
17.     Сформулювати діагноз хворому із хірургічною патологією серцево–судинної системи
18.    Скласти лікувальну програму пацієнту з гострим абсцесом легені
19.    Вміти провести санацію дихальних шляхів
20.    Провести клініко–рентгенологічну діагностику поранення серця
21.    Скласти лікувальний алгоритм при пораненні серця
22.    Надати невідкладну допомогу при тампонаді перикарду
23.    Скласти план обстеження хворому з підозрою на набуту ваду серця
24.    Скласти план обстеження хворому з підозрою на констриктивний перикардит
25.    Сформулювати покази і протипокази до хірургічного лікування митральної вади
26.    Сформулювати покази до коронарографії
27.    Сформулювати покази до аорто–коронарного шунтування
28.    Сформулювати покази до стентування коронарних судин
29.    Сформулювати покази до тимчасової і постійної КС
30.    Сформулювати покази до хірургічного лікування перикардиту
31.    Визначити програму лікування при артеріальній і венозній кровотечі.
32.    Методика проведення біологічної проби при переиванні кровезамінників.
33.    Програма лікування облітеруючого ендартеріїту та атеросклерозу нижніх кінцівок.
34.    Програма лікування тромбоемболії легеневої артерії.
35.    План лікування тромбофлебіту поверхневих і глибоких вен кінцівок.
36.    Призначення антикоагулянтів та тромболітичних препаратів.
37.    Методи профілактики і лікування ускладнень антикоагулянтної терапії.
38.    Методи консервативного лікування лімфедеми.
39.    Виконати та оцінити пробу Броді–Троянова–Транеленбурга.
40.    Виявлення прохідності магістральних вен (маршова проба).
41.    Виконати та оцінити пробу Дельбе–Пертеса.
42.    Визначити тріаду Леріша.
43.    Провесту пробу Пратта.
44.    Види та покази до тимчасової та постійної електрокардіостимуляції.
45.    Проведення цистоскопії.
46.    Проведення та принципи оцінки хромоцистоскопії.
47.    Оцінка рентгенограм при сечокам’яній хворобі.
48.    Оцінка рентгенограм при пухлинах нирок.
49.    Оцінка рентгенограм при пухлинах сечового міхура.
50.    Методи санації дихальних шляхів.
51.    Види новокаїнових блокад при травмах грудної клітки.
52.    Техніка виконання пункції плевральної порожнини.
53.    Методика дренування плевральної порожнини.
54.    Програма лікування підшкірної та медіастинальної емфіземи.
55.    Невідкладна допомога при тампонаді перикарду
56.    Невідкладна допомога при опіках стравоходу.
57.    Рентгенологічні ознаки пневмо–та гемотораксу, тампонади серця, пневмомедіастинуму.
58.    Рентгенологічна діагностика абсцесу, гангрени легені, емпієми плеври.
59.    Рентгенологічна діагностика периферійного та центрального раку легень.
60.    Рентгенологічна діагностика хвороб стравоходу – ахалазії, дивертикулів, стріктур, раку
61.    Рентгенологічна діагностика грижі релаксації діафрагми.
62.    Рентгенологічні симптоми кишкової непрохідності
63.    Характерні рентгенологічні симптоми виразки шлунку та пухлини
64.    Читання холангіограм.
65.    Методика виконання паранефральну новокаїнову блокаду.
66.    Монтаж ректороманоскопа для досліджень.
67.    Методика проведення іригоскопії.
68.    Оцінка рентгенограм хворих з пухлинами товстої кишки.
69.    Методика прямого та непрямого масажу серця при зупинці серця.
70.    Проведення ендотрахеального наркозу.
71.    Методика реанімації при гострій дихальній недостатності.
72.    Вимірювання центрального венозного тиску (ЦВТ).
73.    Корекція гіповолемії
74.    Розрахунок добового водного балансу.
75.    Принципи корекції при дефіциті основних електролітів.
76.    Основні принципи корекції при розладах кислотно–лужного стану (КЛС).
77.    Складання плану обстеження та лікування при хірургічних захворюваннях.
78.    Програма післяопераційного ведення хворого після операції на органах ШКТ.
79.    Вміти застосувати  транспортну імобілізацію.
80.    Підготовка хворого до ендоскопічного дослідження ШКТ.
81.    Визначення стадії зобу та симптомів Грефе, Штельвага, Дальрімпля, Кохера.
82.    Методика виконання лапароцентезу.

Зав. кафедрою ендоскопічної та серцево-судинної хірургії                 проф. Петрушенко В.В.

 

Bookmark the permalink.

Залишити відповідь