• Першочерговим завданням в роботі РОБ є повномасштабна допомога хворим з ГКС 24/7. Для чого потрібно розширення штату лікарів (хірургів серцево-судинних, анестезіологів), середнього та молодшого медичного персоналу для цілодобового чергування операційної бригади в лікарні; що планується з 01.01.2016 року.

  • РОБ, як структура в КЗ «ВРЦСП» приймає участь в міжнародному проекті по створенню сучасного кардіологічного центру. В рамках цього проведена робота по навчанню медичного персоналу районних лікарень та ЦПМСД м. Вінниці по наданню допомоги хворим з ГКС; впровадження в практику створених протоколів надання допомоги даним хворим. Планується продовження даних семінарів та всеукраїнські майстер-класи по наданню ургентної допомоги пацієнтам з ГКС.
  • РОБ, як структурна одиниця КЗ «ВРЦСП» приймає участь в двох всеукраїнських пілотних проектах по наданню ургентної допомоги пацієнтам з ГКС та по профілактиці серцево-судинних захворювань.
  • Збільшення кількості обласних пацієнтів, в тому числі за рахунок ургентних хворих з скороченням термінів їх доставки (поліпшення логістики).
  • Зменшення летальності завдяки впровадженню новітніх технологій та апаратури (балонний контрпульсатор, ШВЛ апарати експертного класу і т.д.).
  • Планується проходження стажування персоналу РОБ в клініках Європи, участь в міжнародних конференціях, доповіді на всеукраїнських конференціях співробітників РОБ.
  • Планується розширення спектру хірургічних втручань на серці та судинах (виконання аорто-коронарних шунтувань, протезування клапанів серця, реконструктивні оперативні втручання на серці із збереженням власних клапанів, мініінвазивна корекція вроджених вад серця).

Залишити відповідь