Питання до заліку 6 курс “Ендоскопія”

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

до заліку з дисципліни «Ендоскопічні технології в медицині» для студентів 6 курсу медичного факультету №1

(спеціальності «Лікувальна справа») 

На 2020-2021 навч. рік

 

Питання
1.        Організація ендоскопічної служби в ЛПЗ. Завдання кабінету (відділення) ендоскопії.
2.        Різновиди ендоскопів. Переваги відеоендоскопічного обладнання.
3.        Клінічна анатомія стравоходу. Ендоскопічні орієнтири езофаго-кардіального переходу.
4.        Грижі стравохідного отвору діафрагми. Типи, ендоскопічна семіотика, методи лікування.
5.        Рефлюкс-езофагіт. Клініка, ендоскопічна семіотика, методи лікування.
6.        Ускладнення рефлюкс-езофагіту, ендоскопічна семіотика. Інфекційні езофагіти, променевий езофагіт, еозинофільний езофагіт.
7.        Дивертикули стравоходу. Типи дивертикулів, їх ускладнення, ендоскопічна семіотика. Методи лікування дивертикулів стравоходу.
8.        Ахалазія стравоходу. Клініка, методи діагностики, ендоскопічна семіотика.
9.        Варикозне розширення вен стравоходу. Ендоскопічна семіотика. Клініка кровотечі з ВРВС, методи її зупинки.
10.    Синдром Маллорі-Вейса. Патогенез, клінічна картина, ендоскопічна семіотика. Можливості ендоскопічного лікування синдрому Маллорі-Вейса.
11.    Клінічна анатомія шлунку. Типи гастритів. Ендоскопічна семіотика. НПЗП-асоційована гастропатія.
12.    Виразки шлунку та ДПК. Ендоскопічна семіотика гострих та хронічних виразок. Ускладнення виразкової хвороби та гострих виразок шлунку та ДПК.
13.    Шлункові кровотечі: клінічна картина, оцінка активності кровотечі. Методи ендоскопічного гемостазу та прогнозування рецидиву кровотечі.
14.    Рак шлунку. Гістологічні та макроскопічні форми, ендоскопічна семіотика. Ендоскопічні методи лікування раннього раку шлунку. Поняття про шлунково-кишкові стромальні пухлини (GIST).
15.    Клінічна анатомія ДПК. Виразки ДПК. Ендоскопічна семіотика ускладнених виразок ДПК.
16.    Лапароскопічні оперативні втручання на органах заочеревинного простору. Види операцій. Покази та протипокази до їх проведення.
17.    Рак бронхів. Гістологічні та макроскопічні форми, ендоскопічна семіотика. Ендоскопічне лікування раннього раку та ускладнень запущених форм.
18.    Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатикографія. Покази, протипокази, методика виконання.
19.    Неспецифічний виразковий коліт. Клініка, ендоскопічна семіотика. Диференційна діагностика із хворобою Крона.
20.    Критерії оцінки холангіограм. Ускладнення ЕРХПГ.
21.    Хвороба Крона. Клініка, ендоскопічна семіотика. Диференційна діагностика із неспецифічним виразковим колітом.
22.    Клінічна анатомія товстої кишки. Ендоскопічні методи обстеження товстої кишки. Підготовка пацієнтів перед дослідженням.
23.    Рак товстої кишки. Гістологічні та макроскопічні форми, ендоскопічна семіотика. Ендоскопічні методи лікування раннього раку товстої кишки. Неепітеліальні новоутворення товстої кишки.
24.    Поліпозні враження товстої кишки. Ендоскопічна семіотика, методи лікування.
25.    Діагностична лапароскопія. Покази та протипокази. Методика проведення.
26.    Лапароскопічна холецистектомія. Методи проведення оперативного втручання. Покази та протипокази. SILCS–хірургія.
27.    Санаційна бронхоскопія. Покази та протипокази.
28.    Діагностична торакоскопія. Покази та протипокази. Методика проведення.
29.    Ендоскопічні оперативні втручання на Фатеровому сосочку. Покази, можливі ускладнення.
30.    Туберкульоз бронхів. Клініка, ендоскопічна семіотика. Диференційна діагностика із запальними захворюваннями бронхів.
31.    Лапароскопічна апендектомія. Покази, протипокази та переваги над відкритим методом оперативного втручання.
32.    Запальні захворювання бронхів. Клініка, ендоскопічна семіотика. Диференційна діагностика з туберкульозом бронхів.

 

Зав. кафедрою ендоскопічної та серцево-судинної хірургії                 проф. Петрушенко В.В.