Додати тез

Форма подання тез
на ІІ науково–практичну конференцію з міжнародною участю
“Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії”

Всi поля обов'язковi до заповнювання!

Публікація матеріалів та виступЛише публікація матеріалів

Основний текст тезу (УДК, Назва тез, ПІП авторів, Назва організації та підрозділу, Основний текст)

Квитанція про оплату