Додати статтю

Форма подання статей
на ІІ науково–практичну конференцію з міжнародною участю
“Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії”

Всi поля обов'язковi до заповнювання!

Публікація матеріалів та виступЛише публікація матеріалів

Основний текст статті
УДК, ПІП авторів, Назва організації та підрозділу, Назва статті, Короткі резюме трьома мовами (ПІП авторів, Назва статті, Ключові слова), Вступ, Мета роботи, Матеріали та методи, Результати та обговорення, Висновки та перспективи подальших досліджень, Література

Розширене резюме англійською мовою 1,5–3 сторінки (УДК, ПІП авторів, Назва організацій та підрозділу, Назва статті, Вступ, Мета роботи, Матеріали та методи, Результати та обговорення, Висновки та перспективи подальших досліджень, Ключові слова)

Відомості про всіх авторів (ПІП повністю, звання, посада, контактний телефон, контактний e–mail)

Відомості про рецензента:
Прізвище, ім’я, по батькові

Звання, науковий ступінь, посада

Квитанція про оплату

Comments are closed