МАТЕРІАЛИ
ІІ НАУКОВО–ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ
ХІРУРГІЇ


(2–3 березня 2017 року, м. Вінниця)
присвяченої
100–річчю Вінницької обласної клінічної лікарні імені М.І. Пирогова

Без имени-1

Завантажити матеріали конференції