18 жовтня 2019 року на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова пройшла Науково-практична конференція з міжнародною участю «ІНФЕКЦІЙНИЙ ЕНДОКАРДИТ. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ»

 

Ідея проведення монотематичної конференції належить академіку Лазоришинцю В.В. та Крикунову О.А. Над проведенням конференції працювали: 

 • Жупанов О.Б.: головний лікар Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова
 • Петрушенко В.В.: професор, завідувач кафедри ендоскопічної та серцевосудинної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
 • Хребтій Я.В.: к. мед. н., заступник головного лікаря з ОХД Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова
 • Гладких В.Ю.: к. мед. н., головний лікар КЗ «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцевосудинної патології»
 • Лозінська С.В.: начальник відділу інформаційно-аналітичного супроводу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України»

Метою конференції було об’єднання зусиль та злагодження дій між сімейними лікарями, лікарями функціональної діагностики, кардіологами та кардіохірургами для впровадження в їх рутинну практику сучасних світових стандартів – своєчасної діагностики інфекційного ендокардиту, правил застосування лікарських засобів, розуміння критеріїв, за яких є можливим консервативне лікування, а коли потрібне хірургічне, принципів профілактики та особливостей реабілітації пацієнтів після оперативних втручань.

Організатори з’їзду

 • Національна академія медичних наук України
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
 • Національна академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
 • Асоціація серцево-судинних хірургів України
 • Департамент охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації
 • Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
 • Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії
 • Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова
 • Подільська асоціація малоінвазивної хірургії

 Були заслухані доповіді:

 1. Досвід лікування інфекційного ендокардиту вДУНІССХ імМ.М.Амосова НАМН України.-ЛазоришинецьВ.В., Руденко А.В., Крикунов О.А.
 2. Surgicaltreatment ofinfective endocarditis.–Marco Zanobini.–Department of CardiacSurgery,CentroCardiologico-FondazioneMonzinoIRCCS, Milan,Italy
 3. Сontemporary approachforminimally invasive mitral valvesurgery. -Suvalsky Piotr–DepartmentofCardiacSurgery,CentralClinicalHospitaloftheMinistryof Interior, Warshaw, Poland
 4. Результатилікуванняінфекційногоендокардиту.–Ніконенко О.С.,Осауленко В.В., Наконечний С.Ю., Пономаренко А.В., Таран Р.Н., Лаштабега Д.А., Шевцов А.В., Чмуль Т.О. – Запоріжжя, Україна
 5. Принципові підходи до хірургічного лікування інфекційного ендокардиту: Львівський досвід. – Аверчук В. Г., Процик І. С., Ратич А. В., Аверчук Д. В.,Ліщенко С.В.,Бешлей Д.М.,Соловей Л.Я..,Кулик Л.В.–Львів,Україна
 6. Трансторакальна ехокардіографічна діагностика при інфекційному ендокардиті– к.мед.н. Поташов С.В.
 7. Черезстравохідна ехокардіографічна діагностика при інфекційному ендокардиті. –к.мед.н. Мазур О.А.
 8. Мікробіологічний діагноз: Роль грибкової мікрофлори у патогенезі інфекційного ендокардиту. Особливості клінічних проявів та лікування. (МСД) – д.мед.н. Крикунов О.А.
 9. Раціональнаантибіотикотерапіяінфекційногоендокардиту.–Харченко Л.А. – Київ, Україна
 10. Нозокоміальні чинники інфікування. Профілактичні заходи. – к.біол.н. Мошинець О.В.
 11. Аналіз ризиків в лікуванні інфекційного ендокардиту. – Петков О.В., Скиба Ю.Н. – Харків, Україна
 12. Принципикардіологічногосупроводу тапрофілактики інфекційного ендокардиту. – Бабочкіна А.Р., к.мед.н. Списаренко С.П., Малишева Т.А.
 13. Інфекційний ендокардит у дітей. – к.мед.н. Труба Я.П., Прокопович Л.М., Малишева Т.А.
 14. Інфекційний ендокардит у вагітних. – к.мед.н. Сіромаха С.О., к.мед.н Списаренко С.П.
 15. Гостре пошкодження нирок при інфекційному ендокардиті . Діагностика та тактика лікування. – к.мед.н. Законь К.М.
 16. Серцева недостатність у хворих на інфекційний ендокардит. Діагностика та тактикалікування.–д.мед.н.ЗахароваВ.П.,к.мед.н.КолтуноваГ.Б.
 17. Основні принципи реконструкції та протезування тристулкового клапана приінфекційномуендокардиті.-БешлейД.М.,АверчукВ.Г.,ПроцикІ.С., Ратич А.В.,Аверчук Д.В.,Ліщенко С.В.,Вишинська С.Б.,Кулик Л.В.– Львів, Україна
 18. Інфекційний ендокардит аортального клапану та внутрішньосерцеве абсцедування. Клінічні прояви та особливості хірургічних втручань. – Буряк Р.В. – Київ, Україна
 19. Ранній післяопераційний період кардіохірургічних пацієнтів з точки зору кардіолога. – Хребтій Я.В., Сергійчук О.Л., Грібенюк О.В., Дідик О.П., Босик А.В. – Вінниця, Україна

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь